Organik

Kuşburnu ve Sağlık Üzerine Etkileri

Kuşburnu (Rosa Canina) ; gül ailesine ait şifalı bir bitkidir. Anadolu ve Batı Asya’da sık rastlanmaktadır. Ülkemizde de Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde doğal ortamda yetişmektedir. Bazı bölgelerde Gülburnu, Yabangülü, Şillan, Deligül ve Gülelması gibi isimlerle de karşımıza çıkmaktadır.

Kuşburnu adı verilen küçük meyvelerin tadı ekşimsi, mayhoşdur. C vitamini açısından dünyanın en zengin meyvelerinden biri olan kuşburnunun 1000-1700 mg/100g oranında C vitamini içerdiği yapılan çalışmalarda belirlenmiştir. Bu yönüyle C vitamini açısından zengin olduğu bilinen turunçgillere göre çok daha fazla C vitamini içeriğine sahip olduğu tespit edilmiştir. Kuşburnunun olgunlaşmaya başlamasıyla C vitamini içeriği maksimuma çıkmakta, bu dönemde meyveler parlak kırmızı bir renge sahip olmaktadır. C vitaminine ek olarak kuşburnu meyvelerinin B1, B2, E ve K vitaminlerini ve karoten maddesini de içerdiği belirlenmiştir (Akyüz ve ark., 1996). Genellikle çay olarak kullanılmakla birlikte her türlü tatlı, kek ve pasta yapımında da kullanılmaktadır (Baytop, 1984). Ayrıca kuşburnu flavonoidler ve fenolik bileşikler gibi yüksek seviyede antioksidanlara sahiptir. Böbrek, infilamasyon, gut ve mide rahatsızlıkları gibi pek çok hastalığa karşı önleyici ve iyileştirici etkisi vardır (Wenzig ve ark., 2008).

Kuşburnu meyvesi ve tohumlarının yorgunluk, soğuk algınlığı ve grip benzeri enfeksiyonları, gastrik ülser ve gastrik mukoza iltihaplarını önlediği, bağışıklık sistemini güçlendirdiği, artrit, siyatik ve diyabete iyi geldiği, diyare gibi intestinal hastalıklar için tonik olarak, ürik asit metabolizma bozuklukları ve gut için diüretik olarak etkili olduğu, astrenjan (kanı durdurucu), ağız, diş, baş ve kulak ağrılarını tedavi edici özellik taşıdığı bildirilmektedir. Anti-inflamatuar özelliğe (16) ve siklogenaz enzimlerini inhibe etme yeteneğine sahip olan kuşburnu, osteoartrit üzerine de etkilidir. Günde 45 g kuşburnu tozu tüketimi sağlıklı ve osteoartrit hastalarında serum C-reaktif protein ve kreatin seviyesini azaltmaktadır. Günümüzde, artrit ağrılarının azaltılmasında kullanılan ilaçlar bazı hastalarda gastrointestinal sistem üzerine yan etki göstermektedir. Bundan dolayı alternatif tedaviler araştırılmaktadır. Çalışmalar, kuşburnu meyve ve tohumlarının artrit ağrılarının giderilmesinde etkili olduğunu, ancak bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Referanslar: Koca, İ., Koca, A. F., & Yolcu, H. (2008). Fonksiyonel gıda olarak kuşburnu. Türkiye, 10, 295-298.